POLITIEK RSE

Sinds haar oprichting  voert de groep  SOLUTIONS 30 een ontwikkelingsbeleid dat  ecologische, sociale en ethische uitdagingen in aanmerking neemt.

 

De groep heeft een plan dat op 7 belangrijke verbintenissen onderstreept:

  1. Omdat we weten dat onze klanten dit belangrijk vinden,  verplichten wij ons tot het hoogste niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zetten de belangen van consumenten en de klanten op de eerste plaats
  2. Omdat de natuurlijke hulpbronnen op onze planeet dierbaar zijn en we de beheerders van het milieu voor toekomstige generaties zijn, verplichten we ons tot duurzaam milieubeleid. Bescherming van het milieu
  3. Omdat onze leveranciers en onderaannemers vitale schakels zijn in de ketens voor kwaliteit en ethiek, doen wij er alles aan om  relaties met onze partners op te bouwen die duurzaam zijn en die op vertrouwen zijn gebaseerd. Eerlijk en verantwoord handelen op de markt
  4. Omdat onze teams de drijvende kracht achter ons bedrijf zijn zodat onze financiële en materiële investeringen groeien en bloeien, verplichten we ons tot het behouden van een goede relatie met onze werknemers. Waardering voor onze mensen
  5. Omdat we geloven in diversiteit en integratie, in het belang van het respect en de bescherming van de principes van de grondrechten, verplichten wij ons tot het creëren van een integratiegerichte en fantastische werkplek. Respect voor fundamentele rechten.
  6. Omdat onze organisatie onderdeel is van het economische, sociale en culturele ecosysteem, zetten wij ons in voor gemeenschappen. De belangen van de organisatie in lijn brengen met het algemeen belang
  7. Omdat effectieve besluitvorming en beheersing van risico’s de kenmerken zijn van een goed bestuur, zetten wij ons in voor uitmuntend bedrijfsbeheer. Transparante besluitvorming en controle

 

Downloaden: