Regelgevingsinformatie2014– Individuele jaarrekeningen 2013
– Geconsolideerde jaarrekening van 2013 met inbegrip van het directieverslag
– Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van 2013
– Agendapunten van de Algemene Vergadering van 16 mei 2014

ALGEMENE VERGADERING 16 MEI 2014

– Volmacht voor stemrechten voor de Algemene Vergadering van 16 mei 2014
– Stemresultaten van de Algemene Vergadering van 16 mei 2014

VERSLAGEN

– Directieverslag voor boekjaar 2013
– Verslag van de commissaris over de individuele jaarrekeningen van 2013
– Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van 2013


Jaarlijkse gemengde algemene vergadering van 16 mei 2014ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2013


-Notulen van de Algemene Vergadering
-Publicatie van de Algemene Vergadering van 15 mei 2013
-Voorstel voor verhuis – gepubliceerd in BALO op 11 maart 2013
-Verslag over voorgestelde verhuis
-Individuele jaarrekeningen 2012
-Geconsolideerde jaarrekening voor boekjaar 2012 incl. bijlagen

VERSLAGEN
-Verslag van een onafhankelijke expert over de waardering van het bedrijf
-Directieverslag over boekjaar 2012
-Verslag van de commissaris over individuele jaarrekeningen van 2012
-Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen voor boekjaar 2012
-Bijzonder verslag van de commissaris over de behaalde overeenkomsten


ALGEMENE VERGADERING VAN 19 FEBRUARI 2013


-Notulen van de Algemene Vergadering
-Publicatie van de Algemene Vergadering

VERSLAG
-Verslag van de Raad van Bestuur voor de Algemene Vergadering
-Voorstel om bedrijfsstructuur te wijzigen in een Societas Europaea (SE)


OVERIGE INFORMATIE


– Statutaire bedrijfsverslagen over acties van de directie
-6-maandelijks onderzoek naar liquiditeit van aandelen van Solutions 30
-Aantal uitgegeven en geplaatste aandelen sinds 28 mei 2013
-Jaaronderzoek naar liquiditeit van aandelen van Solutions 30