Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2021 roku, wyznaczyło PKF Audit & Conseil S.à r.l., z siedzibą przy 37, rue d’Anvers, L-1130 , zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek pod numerem B222994, na niezależnego audytora Spółki do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok finansowy kończący się 30 czerwca 2021 roku.