Oferowanie klientom najlepszych doświadczeń jest naszym priorytetem

Transformacja cyfrowa zachodzi w różnym stopniu w wielu dziedzinach naszego życia. Niektóre sektory są już w bardzo wysokim stopniu cyfrowe, inne zaś nadal znajdują się na wczesnym etapie transformacji. Nowe technologie wykorzystywane są przez coraz więcej osób i odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Przepustowość sieci, dostępność, kapilarność i zależność sieci gwałtownie wzrosną w cyfrowym i połączonym świecie.

W Solutions 30 zapewnienie klientom najlepszych doświadczeń każdego dnia jest naszym priorytetem. Zapewniamy rozwiązania typu one-stop-shop, jednego miejsca kompleksowej obsługi dla codziennych problemów naszych klientów w pięciu kluczowych branżach: telekomunikacja, IT, bezpieczeństwo, energetyka i handel detaliczny. Oferujemy naszym klientom rozwiązania w zakresie nowych technologii – od instalacji po wsparcie i obsługę klienta.

Telekomunikacja

Usługi z dziedziny szybkich łączy internetowych i sieci telekomunikacyjnych

IT

Instalacja i wsparcie dla sprzętu, oprogramowania, infrastruktury i procesów IT

Bezpieczeństwo

Wsparcie techniczne dla instalacji, systemów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną

Energia

Usługi z dziedziny inteligentnych liczników, inteligentnych sieci i inteligentnych budynków

Handel detaliczny

Wiedza specjalistyczna z dziedziny instalacji i konserwacji terminali płatniczych (POS) i bankomatów