Rozwiązania, które zapewnią Ci bezpieczeństwo

Zapotrzebowanie na inteligentne urządzenia zabezpieczające i służące do ochrony rośnie. Coraz więcej ludzi czuje się zmuszonych do reagowania na rosnącą liczbę przestępstw w krajach na całym świecie, co napędza popyt na zaawansowane systemy bezpieczeństwa domowego, takie jak kamery CCTV i elektroniczne czujniki alarmowe. Jednocześnie w ostatnich latach znacznie zwiększyła się zdolność inteligentnych urządzeń zabezpieczających i służących ochronie osobistej do nawiązywania łączności, a monitorowanie tych urządzeń za pomocą smartfonów stało się łatwe i wygodne.

Wiele firm opracowuje zaawansowane technologie cyfrowe, dzięki którym domy i ich mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. Jeśli chodzi o wdrażanie i pomaganie ludziom w korzystaniu z tych technologii, Solutions30 posiada odpowiednie umiejętności i zasięg geograficzny.

Bazując na solidnym planowaniu, nasi inżynierowie serwisowi dbają o to, aby systemy bezpieczeństwa działały sprawnie. Zajmujemy się wszystkim, począwszy od przeprowadzenia audytu na miejscu i przygotowania projektu, a skończywszy na zarządzaniu terenem budowy, organizacji i logistyce, instalacji i konserwacji. Oferujemy optymalne rozwiązanie w zakresie wdrażania i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa.

Nasza oferta:

  • Okablowanie

  • Instalacja łączy przewodowych i bezprzewodowych

  • Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu

  • Wdrażanie alarmowych systemów przeciwpożarowych

  • Wdrażanie monitoringu wideo / CCTV

  • Instalacja i konserwacja systemów kontroli dostępu

  • Usługi logistyczne

Gdzie możesz znaleźć nasze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa: