Zarząd grupy ustanowił dwa komitety wykonawcze, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji.

Stałymi komitetami wykonawczymi naszego Zarządu grupy są: Komitet Wykonawczy grupy oraz Krajowy Komitet Wykonawczy.

Komitet wykonawczy grupy

Komitet Wykonawczy grupy jest stałym komitetem Zarządu grupy.

Głównym celem Komitetu Wykonawczego grupy jest zapewnienie Zarządowi grupy wszelkiej niezbędnej pomocy, wsparcia i doradztwa na rzecz usprawnienia procesu podejmowania decyzji i nadania priorytetów sprawom, którymi ma zająć się Zarząd grupy.

Ponadto obowiązki Komitetu Wykonawczego grupy obejmują następujące kwestie:

  • Udział w realizacji polityk wewnętrznych w zakresie etyki, bezpieczeństwa i zasobów ludzkich;
  • Przedstawianie zaleceń mających na celu poprawę tych polityk;
  • Doradzanie Zarządowi grupy w zakresie dobrych praktyk wdrażanych lokalnie, a także w zakresie inwestycji i ogólnej organizacji grupy;

Promowanie konwergencji i centralizacji niektórych działań na poziomie grupy w celu zmniejszenia związanych z nimi kosztów.

Robert Ziegler

CTO

Amaury Boilot

CFO

Luc Brusselaers

Dyrektor ds. przychodów

Franck D’Aloia

COO ds Integracje

Joao Martinho

COO ds wydajności

Tarik Azougaghi

Wiceprezes ds. księgowości i kontroli

Nathalie Boumendil

Dyrektor ds Komunikacji i Relacji Inwestorskich

Katarzyna Kuszewska

Dyrektor Działu Prawnego Grupy

Geert Van Baelen

CIO

Krajowy Komitet Wykonawczy

Krajowy Komitet Wykonawczy jest stałym komitetem Zarządu grupy.

Głównym celem Krajowego Komitetu Wykonawczego jest zapewnienie Zarządowi grupy wszelkiej niezbędnej pomocy, wsparcia i doradztwa na rzecz usprawnienia procesu podejmowania decyzji i nadania priorytetów sprawom, którymi ma zająć się Zarząd grupy.

Ponadto obowiązki Krajowego Komitetu Wykonawczego obejmują następujące kwestie:

  • Udział w przygotowaniu rocznego budżetu z podziałem na kraje
  • Wspieranie Komitetu wykonawczego grupy w ustanawianiu rocznego budżetu oraz monitorowanie głównych inwestycji, przejęć, przepływów pieniężnych i operacji finansowych na poziomie lokalnym
  • Weryfikowanie zgodności z lokalnymi przepisami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i odpowiedzialności społecznej

 

Francja

David Piette

Wiceprezes ds. rozwiązań IT (Francja)

Ali Sadkaoui

Wiceprezes ds. rozwiązań telekomunikacyjnych (Francja Północ)

Jules Pereira Gomes

Wiceprezes ds. rozwiązań z zakresu sprzedaży detalicznej (Francja)

Niemcy

Robert Ziegler

CEO (Niemcy)

Jan Machuletz

COO (Niemcy)

 

Benelux

Ton Bosters

CEO of Unit-T (Telenet JV)

 

Raf Winnelinckx

CEO (Belgia)

 

Marco Bielen

COO Belgia and CEO Holandia

 

Włochy

Ruggero Fortis

CEO (Włochy)

 

Giovanni Ragusa

COO (Włochy)

Półwysep Iberyjski

Juan Fandino

CEO (Hiszpania)

 

Cesar Alonso

COO (Hiszpania)

 

Pablo San José

Wiceprezes ds. Rozwiązań Telekomunikacyjnych (Hiszpania)

Polska

Wojciech Pomykala 

CEO (Polska)

 

Adam Klein

COO (Polska)

 

Slawomir Kozina

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu (Polska)

 

United Kingdom

Paul Garston

Managing Director (UK)

 

James Potter

Sales and Development Director (UK)

 

Gareth Hughes

Commercial & Finance Director (UK)