Zarząd grupy ustanowił dwa komitety wykonawcze, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji.

Stałymi komitetami wykonawczymi naszego Zarządu grupy są: Komitet Wykonawczy grupy oraz Krajowy Komitet Wykonawczy.

Komitet wykonawczy grupy

Komitet Wykonawczy grupy jest stałym komitetem Zarządu grupy.

Głównym celem Komitetu Wykonawczego grupy jest zapewnienie Zarządowi grupy wszelkiej niezbędnej pomocy, wsparcia i doradztwa na rzecz usprawnienia procesu podejmowania decyzji i nadania priorytetów sprawom, którymi ma zająć się Zarząd grupy.

Ponadto obowiązki Komitetu Wykonawczego grupy obejmują następujące kwestie:

  • Udział w realizacji polityk wewnętrznych w zakresie etyki, bezpieczeństwa i zasobów ludzkich;
  • Przedstawianie zaleceń mających na celu poprawę tych polityk;
  • Doradzanie Zarządowi grupy w zakresie dobrych praktyk wdrażanych lokalnie, a także w zakresie inwestycji i ogólnej organizacji grupy;

Promowanie konwergencji i centralizacji niektórych działań na poziomie grupy w celu zmniejszenia związanych z nimi kosztów.

Katarzyna Kuszewska

Group Head of Legal and Chair of Group Executive Committee

Jonathan Crauwels

Group Chief Financial Officer

Nathalie Duchesne

Group Head of ESG, Risk & Compliance

Denis Coleu

Group HR Director

Isabel Oliveira

Investors Relations and Communication

Tarik Azougaghi

Chief Financial Officer France and Head of Support Functions KIPs reporting

Jerzy Badowski

Chief Information Officer Group

Isabelle Gomes

Data Protection Officer Luxembourg, France & Portugal

Krajowy Komitet Wykonawczy

Krajowy Komitet Wykonawczy jest stałym komitetem Zarządu grupy.

Głównym celem Krajowego Komitetu Wykonawczego jest zapewnienie Zarządowi grupy wszelkiej niezbędnej pomocy, wsparcia i doradztwa na rzecz usprawnienia procesu podejmowania decyzji i nadania priorytetów sprawom, którymi ma zająć się Zarząd grupy.

Ponadto obowiązki Krajowego Komitetu Wykonawczego obejmują następujące kwestie:

  • Udział w przygotowaniu rocznego budżetu z podziałem na kraje
  • Wspieranie Komitetu wykonawczego grupy w ustanawianiu rocznego budżetu oraz monitorowanie głównych inwestycji, przejęć, przepływów pieniężnych i operacji finansowych na poziomie lokalnym
  • Weryfikowanie zgodności z lokalnymi przepisami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i odpowiedzialności społecznej

 

Francja

David Piette

Wiceprezes ds. rozwiązań IT (Francja)

Jules Pereira Gomes

Wiceprezes ds. rozwiązań z zakresu sprzedaży detalicznej (Francja)

Niemcy

Luc Brusselaers

CEO (Solutions30 Field Services GmbH)

Jan Machuletz

COO (Niemcy)

 

Benelux

Ton Bosters

CEO of Unit-T (Telenet JV)

 

Raf Winnelinckx

CEO (Belgia)

 

Marco Bielen

COO Belgia and CEO Holandia

 

Alexander Jansen

CEO Holandia

 

Włochy

Giovanni Ragusa

CEO (Włochy)

Półwysep Iberyjski

Juan Fandino

CEO (Hiszpania)

 

Cesar Alonso

COO (Hiszpania)

 

Pablo San José

Wiceprezes ds. Rozwiązań Telekomunikacyjnych (Hiszpania)

Polska

Adam Klein

CEO (Polska)

 

Slawomir Kozina

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu (Polska)

 

United Kingdom

Paul Garston

CEO – UK

 

James Potter

COO – UK