Radę Nadzorcza ustanowiła trzy dedykowane podkomitety, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji.

Stałymi podkomitetami naszej Rady Nadzorczej są: Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności oraz Komitet ds. Strategii i ESG.

Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet ds. Strategii i ESG