Radę Nadzorcza ustanowiła trzy dedykowane podkomitety, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji.

Stałymi podkomitetami naszej Rady Nadzorczej są: Komitet ds. Nominacji i wynagrodzeń, Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Strategii.

Komitet ds. Audytu

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet ds. Strategii