Nasza Rada nadzorcza jest organem spółki składającym się z co najmniej trzech członków wybieranych przez akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak wiedza fachowa, kompetencje, doświadczenie, wszechstronność i niezależność.

Główną rolą naszej Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad kierownictwem spółki. Ponadto nadzoruje ona również realizację polityk zaadoptowanych przez Zarząd grupy, doradzając Zarządowi grupy w kwestiach związanych z globalną strategią spółki oraz monitorując przestrzeganie przez spółkę obowiązujących zasad i przepisów.

Radę Nadzorczą wspomagają trzy dedykowane podkomitety, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji. Stałymi podkomitetami naszej Rady Nadzorczej są: Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Strategii.

Nasza Rada Nadzorcza składa się obecnie z sześciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Alexander Sator

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń (Przewodniczący)

Przewodniczący Rady Nadzorczej od września 2018 roku
Niemiec – Członek Niezależny

Alexander Sator posiada dyplom z fizyki i jest wynalazcą kilku rozpoznawalnych technologii laserowych. W 1996 roku założył firmę Sator Laser specjalizującą się w przemysłowych systemach laserowych oraz został dyrektorem technicznym grupy, gdy została przejęta przez Domino Printing Science, Plc w 2001 roku. W 2005 roku został CEO w 4G Systems, zanim firma sprzedana została Deutsche Telekom w 2006 roku. Następnie założył Sapfi Kapital Management, rodzinne biuro inwestujące w branżę telekomunikacyjną. Jednocześnie działał jako doradca strategiczny Deutsche Telekom i prezes Cinterion Wireless Modules stanowiącej spółkę zależną Siemensa. W 2018 roku Alexander Sator w ramach joint-venture z Deutsche Telekom założył firmę 1nce, pierwszego dużego operatora IoT, gdzie od tamtej pory pełni funkcję CEO. 

Caroline Tissot

Komitet ds. Strategii

Członek Rady Nadzorczej od maja 2017 roku
Francuzka – Członek Niezależny

Caroline Tissot jest absolwentką Institut d’Etudes Politiques de Paris i uzyskała tytuł magistra na Université Paris Dauphine. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku jako konsultant w Deloitte France, a następnie w 2003 roku dołączyła do europejskiej centrali General Electric z siedzibą w Brukseli, gdzie spędziła prawie dziesięć lat na zdobywaniu wiedzy specjalistycznej w dziedzinie zakupów, jak również bogatego doświadczenia międzynarodowego. W 2012 roku powołana została na stanowisko dyrektora ds. zakupów u francuskiego operatora telekomunikacyjnego Bouygues Telecom. We wrześniu 2016 roku przeniosła się do AccorHotels, aby kierować zamówieniami grupy.

Francesco Serafini

Komitet ds. Strategii
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Członek Rady Nadzorczej od maja 2017 roku
Włoch – Członek Niezależny

Francesco Serafini dołączył do Hewlett-Packard w 1981 roku, gdzie spędził większość swojej kariery. Do 2005 roku zajmował w grupie wysokie stanowiska, takie jak wiceprezes HP Services i wiceprezes HP Technology Solutions Group dla Europy i Bliskiego Wschodu. W 2005 roku został szefem operacji Hewlett-Packard w Europie, a w 2009 roku został wiceprezesem wykonawczym grupy odpowiedzialnym za rynki rozwijające się.

Paul Raguin

Komitet ds. Audytu

Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2018 roku
Francuz

Paul Raguin posiada dyplom Institut de Hautes Finances de Paris oraz dyplom MBA zdobyty na Laval University w Quebecu. Jest ekonomistą inżynierem w CNAM, laureatem nagrody Sully Olivier de Serres, ekspertem w dziedzinie topografii i geometrii oraz planistą miejskim w dziedzinie ITM/ICM. W 1986 roku założył Grupę EOLANE i kierował nią jako CEO do 2017 roku. Dziś pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wcześniej zajmował różne stanowiska w działach handlowym, operacyjnym i finansowym grupy Vilmorin, inkubatorów przedsiębiorczości Lepage i Institut Français de Gestion, a przez 14 lat był administratorem grupy ubezpieczeniowej La Mondiale AG2R. Paul Raguin jest Rycerzem Orderu Legii Honorowej.

Jean-Paul Cottet

Komitet ds. Strategii (Przewodniczący)

Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2018 roku
Francuz – Członek Niezależny

Jako absolwent Ecole Polytechnique, Mines ParisTech i Telecom ParisTech, Jean-Paul Cottet rozpoczął swoją karierę zawodową w przemyśle jądrowym, a następnie pracował dla France Telecom/Orange jako dyrektor ds. operacji sieciowych w Marsylii. Zajmował różne stanowiska kierownicze, w tym stanowisko w paryskim zespole zarządczym, dyrektora ds. sprzedaży dla Francji oraz dyrektora ds. przetargów publicznych. Pracował również jako dyrektor ds. operacji sieciowych dla obszaru Francji. Następnie obejmował różne stanowiska w komitecie wykonawczym grupy jako sekretarz generalny, CIO, kierownik działu międzynarodowego i kierownik działu marketingu na rzecz innowacji i działań związanych z treściami. Obecnie pracuje jako konsultant ds. zarządzania w dziedzinie nowych technologii.

Yves Kerveillant

Komitet ds. Audytu (Przewodniczący)
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Członek Rady Nadzorczej od maja 2019 roku
Francuz – Członek Niezależny

Yves Kerveillant jest absolwentem HEC i posiada dyplom biegłego księgowego. Przed dołączeniem do firmy konsultingowej Equideals i objęciem w niej funkcji prezesa w 2009 roku, Yves przez ponad 20 lat kierował wiodącą grupą firm księgowych. Równolegle jest biegłym rewidentem 80 spółek, z których kilka jest notowanych na giełdzie. Jego obszary specjalizacji obejmują wsparcie rozwoju biznesu, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć małych i średnich przedsiębiorstw oraz opracowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Karta Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej