Nasza Rada nadzorcza jest organem spółki składającym się z co najmniej trzech członków wybieranych przez akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak wiedza fachowa, kompetencje, doświadczenie, wszechstronność i niezależność.

Główną rolą naszej Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad kierownictwem spółki. Ponadto nadzoruje ona również realizację polityk zaadoptowanych przez Zarząd grupy, doradzając Zarządowi grupy w kwestiach związanych z globalną strategią spółki oraz monitorując przestrzeganie przez spółkę obowiązujących zasad i przepisów.

Radę Nadzorczą wspomagają trzy dedykowane podkomitety, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji. Stałymi podkomitetami naszej Rady Nadzorczej są: Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności oraz Komitet ds. Strategii i ESG.

Nasza Rada Nadzorcza składa się obecnie z siedem członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Alexander Sator

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń (Przewodniczący)

Przewodniczący Rady Nadzorczej od września 2018 roku
Członek Rady Nadzorczej od maja 2015 roku

Niemiec – Członek Niezależny

Alexander Sator posiada dyplom z fizyki i jest wynalazcą kilku rozpoznawalnych technologii laserowych. W 1996 roku założył firmę Sator Laser specjalizującą się w przemysłowych systemach laserowych oraz został dyrektorem technicznym grupy, gdy została przejęta przez Domino Printing Science, Plc w 2001 roku. W 2005 roku został CEO w 4G Systems, zanim firma sprzedana została Deutsche Telekom w 2006 roku. Następnie założył Sapfi Kapital Management, rodzinne biuro inwestujące w branżę telekomunikacyjną. Jednocześnie działał jako doradca strategiczny Deutsche Telekom i prezes Cinterion Wireless Modules stanowiącej spółkę zależną Siemensa. W 2018 roku Alexander Sator w ramach joint-venture z Deutsche Telekom założył firmę 1nce, pierwszego dużego operatora IoT, gdzie od tamtej pory pełni funkcję CEO. 

Paola Bruno

Komitet ds. Strategii i ESG
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2023 roku
Włoszka – członek niezależny

Paola Bruno ma 30-letnie doświadczenie w pracy w Londynie i Mediolanie, głównie w bankowości inwestycyjnej, zarządzaniu aktywami i doradztwie finansowym. Swoją karierę rozpoczęła w 1993 roku w UBS w Londynie i Zurychu jako Corporate Finance Associate, gdzie pracowała nad zadaniami w sektorach telekomunikacyjnym i finansowym. W 1996 roku dołączyła do Merrill Lynch w Londynie, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Włoskiej Grupy FIG, zanim objęła stanowisko Dyrektora Generalnego w ABM w Mediolanie. Następnie dołączyła do zarządu Banca Italease w 2004 roku, gdzie była odpowiedzialna za rozwój korporacyjny, w tym fuzje i przejęcia, relacje inwestorskie, planowanie strategiczne i zgodność w czasach kryzysu. W 2010 roku została dyrektorem finansowym i członkiem zarządu PMS, spółki komunikacyjnej notowanej na rynku AIM w Mediolanie, a także założyła fundusz Geneva Equities Europe. Od 2013 roku jest prezesem i założycielem Augmented Finance, firmy konsultingowej współpracującej z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi oraz europejskimi i amerykańskimi firmami z sektora technologicznego. Pełni szereg funkcji dyrektora niewykonawczego, a wcześniej była dyrektorem niewykonawczym Inwit, największego operatora wieży telekomunikacyjnej we Włoszech i spółki zależnej TIM.

Jean-Paul Cottet

Komitet ds. Strategii i ESG (Przewodniczący)

Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2018 roku
Francuz – Członek Niezależny

Jako absolwent Ecole Polytechnique, Mines ParisTech i Telecom ParisTech, Jean-Paul Cottet rozpoczął swoją karierę zawodową w przemyśle jądrowym, a następnie pracował dla France Telecom/Orange jako dyrektor ds. operacji sieciowych w Marsylii. Zajmował różne stanowiska kierownicze, w tym stanowisko w paryskim zespole zarządczym, dyrektora ds. sprzedaży dla Francji oraz dyrektora ds. przetargów publicznych. Pracował również jako dyrektor ds. operacji sieciowych dla obszaru Francji. Następnie obejmował różne stanowiska w komitecie wykonawczym grupy jako sekretarz generalny, CIO, kierownik działu międzynarodowego i kierownik działu marketingu na rzecz innowacji i działań związanych z treściami. Obecnie pracuje jako konsultant ds. zarządzania w dziedzinie nowych technologii.

Yves Kerveillant

Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności (Przewodniczący)
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Członek Rady Nadzorczej od maja 2019 roku
Francuz – Członek Niezależny

Yves Kerveillant jest absolwentem HEC i posiada dyplom biegłego księgowego. Przed dołączeniem do firmy konsultingowej Equideals i objęciem w niej funkcji prezesa w 2009 roku, Yves przez ponad 20 lat kierował wiodącą grupą firm księgowych. Równolegle jest biegłym rewidentem 80 spółek, z których kilka jest notowanych na giełdzie. Jego obszary specjalizacji obejmują wsparcie rozwoju biznesu, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć małych i średnich przedsiębiorstw oraz opracowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Thomas Kremer

Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności
Komitet ds. Strategii i ESG

Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2022 roku
Niemiec – Członek Niezależny

Thomas Kremer graduated from the University of Bonn in 1994 with a doctorate in law. At the beginning of his career, Thomas Kremer joined the legal department of ThyssenKrupp AG before becoming its general counsel in 2003 and being put in charge of implementing their compliance program. He was named Chief Compliance Officer in 2007. In 2009, he took over the management of the company’s legal & compliance expertise center. In 2012, he joined Deutsche Telekom AG as a member of the executive board and was responsible for data privacy, legal affairs, compliance, internal auditing, and risk management. Between January 2014 and March 2015, he served as interim human resources director in parallel with his duties. From May 2015 until his retirement in March 2020, he was also a member of the supervisory board of T-Systems International GmbH, and sat on the safety and human resources subcommittees. In addition to his operational duties, Thomas Kremer was a member of the German government’s commission on corporate governance (Deutscher Corporate Governance Kodex, or DCGK). He was also president of the association for network security called “Deutschland sicher im Netz.” Dr. Thomas Kremer is currently a lecturer at the University of Bonn in business law and corporate governance.

Pascale Mourvillier

Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności
Komitet ds. Strategii i ESG

Członek Rady Nadzorczej od grudzień 2021 roku
Francuzka – Członek Niezależny

Pascale Mourvillier began her career in auditing at Arthur Andersen. She then specialized in IFRS at the Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC – National Company of Auditors) and worked as a technical advisor at Acteo. In 2005, she joined Suez as head of the IFRS expertise division and for 10 years she helped the group carry out many strategic transactions. Since 2014, she serves as an independent financial reporting consultant for many mid-caps and large corporations. She has been a member of the SFAF Accounting Commission since 2004.

Caroline Tissot

Komitet ds. Strategii i ESG

Członek Rady Nadzorczej od maja 2017 roku
Francuzka – Członek Niezależny

Caroline Tissot jest absolwentką Institut d’Etudes Politiques de Paris i uzyskała tytuł magistra na Université Paris Dauphine. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku jako konsultant w Deloitte France, a następnie w 2003 roku dołączyła do europejskiej centrali General Electric z siedzibą w Brukseli, gdzie spędziła prawie dziesięć lat na zdobywaniu wiedzy specjalistycznej w dziedzinie zakupów, jak również bogatego doświadczenia międzynarodowego. W 2012 roku powołana została na stanowisko dyrektora ds. zakupów u francuskiego operatora telekomunikacyjnego Bouygues Telecom. We wrześniu 2016 roku przeniosła się do AccorHotels, aby kierować zamówieniami grupy.

Karta Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej