Bezdyskusyjny lider rynku z silną dynamiką wzrostu

Solutions30 jest wiodącym dostawcą usług DOS (cyfrowych usług wsparcia zlecanych na zewnątrz) w Europie. Dysponując inżynierami serwisowymi w liczbie ponad 15 000, firma oferuje swoim klientom usługi w zakresie instalacji i wsparcia w całej Europie oraz obsługuje ponad 80 000 zleceń serwisowych dziennie.Solutions30 obejmuje obecnie dziesięć krajów europejskich: Belgię, Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandię, Hiszpanię, Portugalię, Polskę i Wielką Brytanię.

Rozwiązania kompleksowej obsługi typu one-stop-shop dla pięciu głównych gałęzi przemysłu

Firma oferuje rozwiązania typu one-stop-shop dla zleceń serwisowych w obrębie pięciu głównych branż: telekomunikacja, IT, bezpieczeństwo, energetyka i handel detaliczny. Usługi świadczone są głównie na rzecz dużych firm technologicznych, takich jak operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, producenci i integratorzy sprzętu IT i sprzętu zabezpieczającego oraz sprzedawcy detaliczni.

Zasięg regionalny Solutions30 i obecność na wielu płaszczyznach stymulują wzrost w nowych branżach. Jest to wynik wzrostu organicznego, jak również zrównoważonych fuzji i przejęć. Spółka osiąga przychody przekraczające 904.6 mln euro przy marży EBITDA na poziomie ponad 5.2%. Akcje Solutions30 SE notowane są na Euronext Growth w Paryżu (ISIN FR0013188844, Ticker Symbol ALS30) oraz na giełdzie we Frankfurcie w systemie elektronicznego handlu papierami wartościowymi XETRA (FR0013379484 – kod 30L2). Akcje Solutions30 należą do następujących indeksów: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Dowiedz się więcej o naszych jednostkach biznesowych:

Telekomunikacja

Usługi z dziedziny szybkich łączy internetowych i sieci telekomunikacyjnych

IT

Instalacja i wsparcie dla sprzętu, oprogramowania, infrastruktury i procesów IT

Bezpieczeństwo

Wsparcie techniczne dla instalacji, systemów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną

Energia

Usługi z dziedziny inteligentnych liczników, inteligentnych sieci i inteligentnych budynków

Handel detaliczny

Wiedza specjalistyczna z dziedziny instalacji i konserwacji terminali płatniczych (POS) i bankomatów