Komitet ds. Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, którego głównym celem jest wspomaganie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu i monitorowaniu Zarządu grupy spółki poprzez nadzorowanie, doradzanie i przygotowywanie decyzji w następujących szczególnych kwestiach:

  • administracja finansami i rachunkowość;
  • wewnętrzny system zarządzania ryzykiem i kontroli;
  • praktyki dotyczące księgowości i sprawozdawczości korporacyjnej; oraz
  • jakość i integralność sprawozdawczości finansowej.

Komitet ds. Audytu liczy co najmniej dwóch członków i obecnie należą do niego: Yves KERVEILLANT (Przewodniczący), Paul RAGUIN.

Yves Kerveillant

Przewodniczący

Yves Kerveillant jest absolwentem HEC i posiada dyplom biegłego księgowego. Przed dołączeniem do firmy konsultingowej Equideals i objęciem w niej funkcji prezesa w 2009 roku, Yves przez ponad 20 lat kierował wiodącą grupą firm księgowych. Równolegle jest biegłym rewidentem 80 spółek, z których kilka jest notowanych na giełdzie. Jego obszary specjalizacji obejmują wsparcie rozwoju biznesu, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć małych i średnich przedsiębiorstw oraz opracowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Paul Raguin

 

Paul Raguin posiada dyplom Institut de Hautes Finances de Paris oraz dyplom MBA zdobyty na Laval University w Quebecu. Jest ekonomistą inżynierem w CNAM, laureatem nagrody Sully Olivier de Serres, ekspertem w dziedzinie topografii i geometrii oraz planistą miejskim w dziedzinie ITM/ICM. W 1986 roku założył Grupę EOLANE i kierował nią jako CEO do 2017 roku. Dziś pełni funkcję przewodniczącego ich Rady Nadzorczej. Wcześniej zajmował różne stanowiska w działach handlowym, operacyjnym i finansowym grupy Vilmorin, inkubatorów przedsiębiorczości Lepage i Institut Français de Gestion, a przez 14 lat był administratorem grupy ubezpieczeniowej La Mondiale AG2R. Paul Raguin jest Rycerzem Orderu Legii Honorowej.