Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, którego głównym celem jest wspomaganie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu i monitorowaniu Zarządu grupy spółki poprzez nadzorowanie, doradzanie i przygotowywanie decyzji w następujących szczególnych kwestiach:

  • administracja finansami i rachunkowość;
  • wewnętrzny system zarządzania ryzykiem i kontroli;
  • praktyki dotyczące księgowości i sprawozdawczości korporacyjnej; oraz
  • jakość i integralność sprawozdawczości finansowej.

Komitet ds. Audytu, Ryzyka i Zgodności liczy co najmniej dwóch członków i obecnie należą do niego: Yves KERVEILLANT (Przewodniczący), Pascale MOURVILLIER, Thomas KREMER.

Yves Kerveillant

Przewodniczący

Yves Kerveillant jest absolwentem HEC i posiada dyplom biegłego księgowego. Przed dołączeniem do firmy konsultingowej Equideals i objęciem w niej funkcji prezesa w 2009 roku, Yves przez ponad 20 lat kierował wiodącą grupą firm księgowych. Równolegle jest biegłym rewidentem 80 spółek, z których kilka jest notowanych na giełdzie. Jego obszary specjalizacji obejmują wsparcie rozwoju biznesu, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć małych i średnich przedsiębiorstw oraz opracowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Pascale Mourvillier

 

Pascale Mourvillier began her career in auditing at Arthur Andersen. She then specialized in IFRS at the Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC – National Company of Auditors) and worked as a technical advisor at Acteo. In 2005, she joined Suez as head of the IFRS expertise division and for 10 years she helped the group carry out many strategic transactions. Since 2014, she serves as an independent financial reporting consultant for many mid-caps and large corporations. She has been a member of the SFAF Accounting Commission since 2004 and a Director of the SFAF since the end of 2018.

Thomas Kremer

 

Thomas Kremer graduated from the University of Bonn in 1994 with a doctorate in law. At the beginning of his career, Thomas Kremer joined the legal department of ThyssenKrupp AG before becoming its general counsel in 2003 and being put in charge of implementing their compliance program. He was named Chief Compliance Officer in 2007. In 2009, he took over the management of the company’s legal & compliance expertise center. In 2012, he joined Deutsche Telekom AG as a member of the executive board and was responsible for data privacy, legal affairs, compliance, internal auditing, and risk management. Between January 2014 and March 2015, he served as interim human resources director in parallel with his duties. From May 2015 until his retirement in March 2020, he was also a member of the supervisory board of T-Systems International GmbH, and sat on the safety and human resources subcommittees. In addition to his operational duties, Thomas Kremer was a member of the German government’s commission on corporate governance (Deutscher Corporate Governance Kodex, or DCGK). He was also president of the association for network security called “Deutschland sicher im Netz.” Dr. Thomas Kremer is currently a lecturer at the University of Bonn in business law and corporate governance.