Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, którego głównym celem jest wspomaganie Rady nadzorczej w nadzorowaniu i monitorowaniu Zarządu grupy spółki poprzez nadzorowanie, doradzanie i przygotowywanie decyzji w następujących szczególnych kwestiach:

  • strategia wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej grupy Spółki;
  • administrowanie planami kompensacyjnymi opartymi na zapasach;
  • skład Rady Nadzorczej ;
  • kwestie dotyczące ładu korporacyjnego.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń liczy co najmniej dwóch członków i obecnie należą do niego: Alexander SATOR (Przewodniczący), Francesco SERAFINI, Yves KERVEILLANT.

Alexander Sator

Przewodniczący

Alexander Sator posiada dyplom z fizyki i jest wynalazcą kilku rozpoznawalnych technologii laserowych. W 1996 roku założył firmę Sator Laser specjalizującą się w przemysłowych systemach laserowych oraz został dyrektorem technicznym grupy, gdy została przejęta przez Domino Printing Science, Plc w 2001 roku. W 2005 roku został CEO w 4G Systems, zanim firma sprzedana została Deutsche Telekom w 2006 roku. Następnie założył Sapfi Kapital Management, rodzinne biuro inwestujące w branżę telekomunikacyjną. Jednocześnie działał jako doradca strategiczny Deutsche Telekom i prezes Cinterion Wireless Modules stanowiącej spółkę zależną Siemensa. W 2018 roku Alexander Sator w ramach joint-venture z Deutsche Telekom założył firmę 1nce, pierwszego dużego operatora IoT, gdzie od tamtej pory pełni funkcję CEO. 

Francesco Serafini

 

Francesco Serafini dołączył do Hewlett-Packard w 1981 roku, gdzie spędził większość swojej kariery. Do 2005 roku zajmował w grupie wysokie stanowiska, takie jak wiceprezes HP Services i wiceprezes HP Technology Solutions Group dla Europy i Bliskiego Wschodu. W 2005 roku został szefem operacji Hewlett-Packard w Europie, a w 2009 roku został wiceprezesem wykonawczym grupy odpowiedzialnym za rynki rozwijające się.

Yves Kerveillant

 

Yves Kerveillant jest absolwentem HEC i posiada dyplom biegłego księgowego. Przed dołączeniem do firmy konsultingowej Equideals i objęciem w niej funkcji prezesa w 2009 roku, Yves przez ponad 20 lat kierował wiodącą grupą firm księgowych. Równolegle jest biegłym rewidentem 80 spółek, z których kilka jest notowanych na giełdzie. Jego obszary specjalizacji obejmują wsparcie rozwoju biznesu, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć małych i średnich przedsiębiorstw oraz opracowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych.