Nasz klucz do zagwarantowania sukcesu firmy i zrównoważonego rozwoju

W Solutions 30 jesteśmy przekonani o wysokim znaczeniu moralnej odpowiedzialności, etycznych praktyk biznesowych i przejrzystości w ogólnej wizji naszej Grupy. Prowadzenie naszej działalności w sposób społecznie odpowiedzialny i zrównoważony oraz przyjęcie koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie stanowi dla nas klucz do zagwarantowania sukcesu przedsiębiorstwa i zrównoważonego rozwoju.

Naszą misją jest zatem budowanie naszej działalności w oparciu o trwałe fundamenty, aby zapewnić naszym klientom i akcjonariuszom odpowiednią wartość oraz mieć pozytywny wpływ na przemysł, społeczeństwo i środowisko, w których świadczymy nasze usługi. Koncentrujemy się na rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych praktyk biznesowych na całym obszarze naszej międzynarodowej działalności, a ponadto stworzyliśmy systemy i procesy mające na celu ciągłe doskonalenie naszych działań.

Nasze wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności w biznesie obejmują różne inicjatywy i działania monitorujące, które wzmacniają nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Polityka społecznej odpowiedzialności w biznesie
Plan społecznej odpowiedzialności w biznesie

EcoVadis, czyli platforma, która dokonuje oceny wyników w zakresie społecznej odpowiedzialności w biznesie, przyznała firmie Solutions 30 wynik „Srebrny”. Solutions 30 tworzy strukturę swojego podejścia do społecznej odpowiedzialności w biznesie, tak aby było ono bardziej czytelne i zauważalne. Powyższy certyfikat stanowi odzwierciedlenie tego celu.