Zapewniamy odpowiednie rozwiązania

W Solutions30 naszym głównym zadaniem jest ułatwienie naszym klientom życia w dziedzinie nowych technologii. Z naszymi inżynierami serwisowymi w liczbie ponad 15 000 dbamy o to, aby wszystko wokół Ciebie działało tak, jak powinno. Od instalacji, poprzez utrzymanie, aż po udzielanie ogólnego wsparcia – zapewniamy odpowiednie rozwiązania sprawiające, aby coś zadziałało i działało w sposób ciągły.

Obsługując ponad 80 000 wezwań serwisowych dziennie, nasza sieć ekspertów i inżynierów dostępna jest dla naszych klientów ośmiu krajach europejskich. Od momentu założenia grupy w 2003 r. nasza sieć stale się rozwija: we Francji i Belgii, po czym w Luksemburgu, Holandii i Niemczech, a następnie we Włoszech, Hiszpanii i w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zapewniamy rozwiązania typu one-stop-shop, czyli jeden punkt kompleksowej obsługi, aby móc rozwiązywać problemy naszych klientów, w obrębie pięciu głównych branż: telekomunikacji, IT, bezpieczeństwa, energetyki i handlu detalicznego.

0
Inżynierów serwisowych
0
Wezwań serwisowych każdego dnia
0
Krajów w Europie
0
Lat doświadczenia

Nasze rozwiązania w zakresie wsparcia cyfrowego dostarczamy klientom końcowym, zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, głównie w imieniu większych firm telekomunikacyjnych i producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) cyfrowego. Wśród naszych klientów znajdują się operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi związane z sieciami szerokopasmowymi, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zajmujące się instalacją i konserwacją inteligentnych liczników i urządzeń związanych z energią oraz przedsiębiorstwa handlu detalicznego dowolnej wielkości zajmujące się instalacją i udzielaniem wsparcia w zakresie systemów płatności i terminali POS. Zakres oferowanych przez nas usług poszerza się z dnia na dzień. Za każdym razem, gdy na rynek wchodzą nowe technologie cyfrowe, dbamy o to, aby znaleźć dla nich odpowiednie rozwiązania.

Dzisiaj Solutions30 jest liderem na rynku europejskim. Dzięki rozległej sieci wsparcia pokrywającej cały kontynent oraz optymalnemu systemowi i procesom zarządzania tą siecią, dostarczamy odpowiednie rozwiązania dla problemów technologicznym naszych klientów, czyniąc to zarówno efektownie, jak i efektywnie. Nieustannie rozszerzamy swoje usługi na nowe regiony, aby nasi inżynierowie mogli jak najszybciej pomóc naszym klientom.

Liczba połączonych podmiotów
Globalnie – w miliardach

Pomnożone przez 10-20

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Telekomunikacja

Usługi z dziedziny szybkich łączy internetowych i sieci telekomunikacyjnych

IT

Instalacja i wsparcie dla sprzętu, oprogramowania, infrastruktury i procesów IT

Bezpieczeństwo

Wsparcie techniczne dla instalacji, systemów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną

Energia

Usługi z dziedziny inteligentnych liczników, inteligentnych sieci i inteligentnych budynków

Handel detaliczny

Wiedza specjalistyczna z dziedziny instalacji i konserwacji terminali płatniczych (POS) i bankomatów