Zarząd naszej grupy jest organem spółki składającym się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak wiedza fachowa, kompetencje, doświadczenie, wszechstronność i niezależność.

Zarządowi grupy powierza się zarządzanie Spółką i jej sprawy ogólne. Ponadto jego główne uprawnienia i obowiązki obejmują następujące kwestie:

  • zapewnienie przestrzegania przez Spółkę obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
  • opracowanie i wdrożenie planu strategicznego Spółki;
  • sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz związanych z nimi raportów;
  • tworzenie komitetów wykonawczych do zadań szczególnych oraz nadzór nad ich działalnością; oraz
  • składanie raportów Radzie Nadzorczej.

Zarząd grupy wspomagają dwa komitety wykonawcze, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji.

Stałymi komitetami roboczymi naszego Zarządu grupy są: Komitet Wykonawczy grupy oraz Krajowy Komitet Wykonawczy.

Zarząd naszej grupy składa się obecnie z pięciu członków, w tym CEO.

Gianbeppi Fortis

CEO i Współzałożyciel
Włoch

Gianbeppi Fortis jest absolwentem Politecnico di Milano oraz posiada tytuł MBA zdobyty w szkole INSEAD.

Przed założeniem firmy Solutions 30 w 2003 roku pracował jako project manager i konsultant techniczny dla takich firm jak SITA Equant, Motorola i IBM. Później pełnił funkcję dyrektora generalnego Kast Telecom, SIRTI France i RSL Com Italy.

Amaury Boilot

CFO
Francuz

Amaury Boilot jest absolwentem NEOMA Business School – Supdeco Program (wcześniej ESC Reims) i posiada tytuł MBA w dziedzinie finansów korporacyjnych zdobyty na Uniwersytecie w Kent.

Zanim dołączył do Solutions 30 w 2014 roku, karierę zawodową rozpoczął w EY jako audytor, po czym pracował jako starszy konsultant i manager. Po tym jak zarządzał jednostkami biznesowymi PC30 i Money 30, w maju 2017 roku powołano go do zarządu na stanowisko dyrektora finansowego (CFO).

Luc Brusselaers

CRO
Belg

Luc Brusselaers dołączył do SOLUTIONS 30 w 2017 roku i odegrał kluczową rolę w stworzeniu belgijskiej spółki zależnej Unit-T oraz relacji partnerskiej z Telenet. Luc posiada prawie 30-letnie doświadczenie w branży IT i telekomunikacyjnej na stanowiskach związanych z rozwojem biznesu i ogólnym zarządzaniem. Przed dołączeniem do SOLUTIONS 30, Luc był wiceprezesem na Europę i Bliski Wschód w dziale Telecom & Technology w NCR, po tym jak pełnił role dyrektora generalnego belgijskiej spółki zależnej NCR, wiceprezesa ds. Obsługi Klienta w Europie i na Bliskim Wschodzie, a także Menedżera ds Sprzedaży na tym samym terytorium.

João Martinho

COO ds wydajności
Portugalczyk

João Martinho posiada tytuł inżyniera Uniwersytetu Trás-os-Montes e Alto Douro. Ma prawie 15 lat międzynarodowego doświadczenia w rozwijaniu biznesu i sprawowaniu funkcji zarządczych w obszarze telekomunikacji i energetyki. Dołączył do Solutions 30 we wrześniu 2018 roku i aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach grupy na nowych rynkach, takich jak inteligentne liczniki Linky czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Franck D’Aloia

COO ds Integracje
Francuz

Franck d’Aloia studiował zarządzanie projektami w Skema Business School w Lille (Francja), zanim zaczął swoją karierę w branży dystrybucji IT, najpierw na stanowiskach sprzedażowych, później jako Dyrektor Projektów i członek komitetu wykonawczego spółki zależnej General Electric. Dołączył do Solutions 30 w 2006 roku. Po przejęciu regionalnych a następnie krajowych obowiązków w ramach grupy, w 2014 r. został mianowany Dyrektorem Operacji IT (Francja) a następnie w 2017 r. zastępcą COO.

Robert Ziegler

CTO
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Niemiec
Robert Ziegler jest absolwentem szkoły biznesu ESCP.
Przed dołączeniem do Solutions 30 Robert Ziegler spędził 18 lat w AT Kearney. W tym okresie był zaangażowany w kilka dużych projektów infrastrukturalnych w sektorze transportu i logistyki, zanim został Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym odpowiedzialnym za europejską infrastrukturę i portfel transportowy. W latach 2015-2019 był Dyrektorem Operacyjnym w DHL Freight i Dyrektorem Generalnym na Wielką Brytanię i kraje Beneluksu. Do 2020 roku był Dyrektorem Generalnym Warberer’s International, głównego gracza na rynku transportu lądowego w Europie.
Group Management Board Corporate Governance Charter