Zarząd naszej grupy jest organem spółki składającym się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak wiedza fachowa, kompetencje, doświadczenie, wszechstronność i niezależność.

Zarządowi grupy powierza się zarządzanie Spółką i jej sprawy ogólne. Ponadto jego główne uprawnienia i obowiązki obejmują następujące kwestie:

  • zapewnienie przestrzegania przez Spółkę obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
  • opracowanie i wdrożenie planu strategicznego Spółki;
  • sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz związanych z nimi raportów;
  • tworzenie komitetów wykonawczych do zadań szczególnych oraz nadzór nad ich działalnością; oraz
  • składanie raportów Radzie Nadzorczej.

Zarząd grupy wspomagają dwa komitety wykonawcze, z których każdy działa w ramach swoich szczególnych obszarów kompetencji.

Stałymi komitetami roboczymi naszego Zarządu grupy są: Komitet Wykonawczy grupy oraz Krajowy Komitet Wykonawczy.

Zarząd naszej grupy składa się obecnie z pięciu członków, w tym CEO.

Gianbeppi Fortis

CEO i Współzałożyciel
Włoch

Gianbeppi Fortis jest absolwentem Politecnico di Milano oraz posiada tytuł MBA zdobyty w szkole INSEAD.

Przed założeniem firmy Solutions30 w 2003 roku pracował jako project manager i konsultant techniczny dla takich firm jak SITA Equant, Motorola i IBM. Później pełnił funkcję dyrektora generalnego Kast Telecom, SIRTI France i RSL Com Italy.

Amaury Boilot

Sekretarz Generalny Grupy
Francuz

Amaury Boilot jest absolwentem NEOMA Business School – Supdeco Program (wcześniej ESC Reims) i posiada tytuł MBA w dziedzinie finansów korporacyjnych zdobyty na Uniwersytecie w Kent.

Zanim dołączył do Solutions30 w 2014 roku, karierę zawodową rozpoczął w EY jako audytor, po czym pracował jako starszy konsultant i manager. Po tym jak zarządzał jednostkami biznesowymi PC30 i Money 30, w maju 2017 roku powołano go do zarządu na stanowisko dyrektora finansowego (CFO).

Luc Brusselaers

CRO
Belg

Luc Brusselaers dołączył do SOLUTIONS30 w 2017 roku i odegrał kluczową rolę w stworzeniu belgijskiej spółki zależnej Unit-T oraz relacji partnerskiej z Telenet. Luc posiada prawie 30-letnie doświadczenie w branży IT i telekomunikacyjnej na stanowiskach związanych z rozwojem biznesu i ogólnym zarządzaniem. Przed dołączeniem do SOLUTIONS30, Luc był wiceprezesem na Europę i Bliski Wschód w dziale Telecom & Technology w NCR, po tym jak pełnił role dyrektora generalnego belgijskiej spółki zależnej NCR, wiceprezesa ds. Obsługi Klienta w Europie i na Bliskim Wschodzie, a także Menedżera ds Sprzedaży na tym samym terytorium.

Wojciech Pomykała

COO
Polak

Wojciech Pomykała jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (Elektronika i telekomunikacja, studia podyplomowe, Telekomunikacja cyfrowa), studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego (Polska, 2008 r.) i Harvard Business School (USA, 2011 r.). Wojciech ma ponad 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu sprzedażą w branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Od 2019 r. sukcesywnie rozwija działalność Solutions30 w Polsce i uczestniczył w wielu interdyscyplinarnych projektach, których celem było wzmacnianie naszej operacyjnej efektywności.

Group Management Board Corporate Governance Charter