Pierwszym krokiem do lepszego zarządzania procesami w zakresie ESG był przegląd i certyfikacja następujących standardów:

  • Ranking EcoVadis: w 2021 ocena 66 (Zloto)

Założony w 2007 r. EcoVadis zapewnia oparte na dowodach oceny zrównoważenia rozwoju firm globalnych, oceniając firmy pod kątem 21 kryteriów środowiskowych, społecznych czy etycznych. Ranking EcoVadis skupia się na kwestiach istotnych dla określonego sektora działalności, położenia geograficznego i wielkości, które mierzy i uwzględnia w końcowej ocenie.

  • Ranking EthiFinance: w 2022 ocena 66/100

Ranking Gaïa ocenia firmy pod względem wydajności i transparentności wpływu na środowisko, wpływu społecznego oraz kryteriów zarządzania. Oceny te pomagają wspierać decyzje inwestycyjne spółek zarządzających aktywami.

Certyfikaty ISO w Grupie:

Standard Opis Dla następujących krajów:
ISO 9001:2015 norma zarządzania jakością Francja, Włochy, Hiszpania, Luksemburg
ISO 45001:2018 norma zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Francja, Włochy, Luksemburg
ISO 14001:2015 norma zarządzania środowiskowego Francja, Włochy, Hiszpania, Luksemburg
ISO 27001:2013 norma dotycząca bezpieczeństwa informacji Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Niemcy, Luksemburg

Sprawozdawczość spółki Solutions30 w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej biznesu jest oparta na standardach organizacji Global Reporting Initiative (GRI), która wyznacza globalne wzorce w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.