Przyczynianie się do bardziej zrównoważonej gospodarki

Przemiana prowadząca do bardziej zrównoważonej rzeczywistości wymaga wspólnej świadomości i zaangażowania ze strony wszystkich interesariuszy. Technologie cyfrowe ułatwiają stosowanie odpowiedzialnych praktyk i zasad zrównoważonej konsumpcji: domy połączone z Internetem, inteligentne miasta oraz pojazdy elektryczne to rozwiązania promujące oszczędność energii, które pomagają chronić nasze zasoby naturalne. Zapewniając klientom wsparcie w instalacji i integracji technologii, które zmniejszają ich ślad środowiskowy, Solutions30 przyczynia się do rozwoju bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

 Opracowany przez Solutions 30 model zakłada również zmniejszanie zużycia zasobów: serwisanci pracują blisko swoich domów, a nieustanna optymalizacja harmonogramów przekłada się na krótsze drogi dojazdu, co z kolei zmniejsza ślad węglowy.

Solutions30 to także pracodawca zaangażowany w programy szkoleniowe — pod koniec roku 2022 grupa kapitałowa zatrudniała niemal 7307 pracowników. że Solutions30 stał się jednym z najważniejszych pracodawców w niektórych regionach. Aby utrzymać ten wzrost i nieustannie wdrażać nowe umiejętności, grupa kapitałowa utworzyła obszerny program szkoleniowy.

Umożliwia on zatrudnianie ludzi młodych, którzy jeszcze nie ukończyli studiów, a także osób nabywających nowe kwalifikacje zawodowe, co znacznie zwiększa ich szanse na rynku pracy. W roku 2022 w centrach szkoleniowych firmy Solutions30 zrealizowano 183274 godzin szkoleń z wykorzystaniem modułów nauczania na odległość lub we współpracy z kontrahentami oraz samorządami terytorialnymi (francuską rządową agencją pośrednictwa pracy — Pôle Emploi).