Bezpieczeństwo danych ma istotne znaczenie dla Grupy, biorąc pod uwagę przetwarzanie poufnych danych osobowych i danych klientów. Dokonaliśmy przeglądu zasad bezpieczeństwa danych na początku 2019 r., by ujednolicić zasady w całej Grupie. W szczególności wprowadzono ustandaryzowany system zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem danych, a także linie zgłaszania incydentów i wymogi dotyczące zgłaszania na poziomie grupy.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Grupy dostępna jest tutaj:

Data Privacy Policy