Wizja

Niemal każdego dnia nowe technologie stają się częścią naszego życia codziennego. Sprawiają, że życie staje się łatwiejsze i wygodniejsze oraz coraz częściej stanowią integralną częścią naszej pracy i biznesu. Komputery i Internet podbiły nasze domy i biura, a cyfryzacja tylko zwiększy wpływ technologii na ludzkość w nadchodzących latach.

Duże firmy rozwijają nowe technologie cyfrowe, ale kiedy wdrażają je do pracy dla swoich klientów, najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie takich zadań na zasadzie outsourcingu specjalistom, którzy potrafią zrealizować je w najbardziej efektywny i opłacalny sposób poprzez wykorzystanie efektu skali. Od samego początku istnienia Solutions30 stawia sobie za cel bycie najlepszym specjalistą w Europie.

Wartości

Dla wszystkich kobiet i mężczyzn pracujących w Solutions30, zagwarantowanie pełnej satysfakcji naszych klientów jest priorytetem i głównym celem. Zaangażowanie naszej grupy potwierdza się każdego dnia poprzez bezpośredni kontakt inżynierów z klientami końcowymi, dzięki czemu technologia i sprzęt cyfrowy stają się dla wszystkich bardziej przystępne.

Nasza niekończąca się misja polegająca na usatysfakcjonowaniu klienta doprowadziła do powstania karty jakości przedstawiającej wartości, które staramy się prezentować każdego dnia.