Solutions 30 aspiruje do bycia odpowiedzialną organizacją. Dążymy do holistycznego podejścia do wszystkich aspektów naszych praktyk – zarówno środowiskowych, społecznych jak i tych dotyczących zarządzania, biorąc pod uwagę wszystkich interesariuszy. W samym sercu podejmowanych przez Grupę aktywności, leży dążenie do zrównoważonej gospodarki, ponieważ pomagamy naszym klientom i odbiorcom ich usług być coraz to wydajniejszymi i w konsekwencji zmniejszać zużycie różnych zasobów. W Solutions 30 stale pracujemy nad strategią CSR i raportowaniem ESG.

W ramach polityki zrównoważonego rozwoju, Solutions 30 angażuje się we wdrażanie strategii CSR bazującej na następujących 6 zasadach:

  1. Rozwijanie innowacyjnych usług o coraz mniejszym wpływie na środowisko;
  2. Stałe dążenie do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  3. Rozwijanie potencjału ludzkiego;
  4. Gwarancja najlepszych relacji z interesariuszami;
  5. Utrzymanie kultury uczciwości w Grupie;
  6. Zaangażowanie dostawców i partnerów w nasze działania CSR.

Grupa powołała komitet do spraw CSR i ESG. Składa się on z członka Komitetu Wykonawczego, relacji inwestorskich i menedżerów ze spółek zależnych. W razie potrzeby komitet może korzystać z dodatkowych zasobów Grupy i jest nadzorowany przez CEO. Ponadto Solutions 30 posiada rozległą sieć pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie kwestiami związanymi z tematami podejmowanymi przez komitet i ostatecznie wdrażanymi przez zarząd Grupy. Jednocześnie zespoły zarządzające krajami są informowane przez odpowiedzialnego członka Komitetu Wykonawczego o swojej roli i obowiązkach w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju Grupy.

Oceny i certyficaty ISO

Etyka

Bezpieczeństwo danych