Nasze podstawowe zasady codziennego funkcjonowania działalności

Solutions 30 silnie angażuje się w przestrzeganie kluczowych standardów społecznych, środowiskowych i etycznych. Zależy to od codziennych czynności wykonywanych przez naszych pracowników, dostawców i podwykonawców. Kodeks postępowania stosowany w Solutions 30 wyraźnie określa, w jaki sposób postępujemy w każdym aspekcie działalności. Jest to forma oświadczenia skierowanego do naszych interesariuszy i partnerów biznesowych mającego zagwarantować, że mogą oczekiwać od nas działania z szacunkiem, uczciwością i rzetelnością w każdej sytuacji

Poniższy Kodeks postępowania opiera się na zasadach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i podstawowych standardach pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Sformułowaliśmy stabilne zasady postępowania w środowisku zawodowym i jasno je zdefiniowaliśmy w odpowiednich wytycznych i porozumieniach grupy. Osoby, które nie postępują zgodnie z wytycznymi i porozumieniami grupy, poniosą konsekwencje ze strony spółki i prawa.

Niniejszy Kodeks Postępowania określa podstawowe zasady i reguły dotyczące naszych działań. Odzwierciedla on nasze zaangażowanie względem partnerów biznesowych, akcjonariuszy i społeczeństwa, w którym żyjemy.

Kodeks postępowania