Utrzymująca się silna dynamika pozwala na

Wyjątkową pozycję rynkową Solutions 30, która napędza jej silny rozwój od momentu założenia firmy. Aby lepiej zrozumieć rozwój naszej firmy, poniżej przedstawiono najważniejsze dane finansowe z ostatniego raportu rocznego w porównaniu z czterema poprzednimi latami.

EBITDA*

Przychody

Kluczowe dane liczbowe

KLUCZOWE DANE LICZBOWE (w mln EUR) 2018 2017 2016 2015
Przychody 441.8 274.5 191.8 125.2
EBITDA* 41.1 25.5 17.4 11.0
EBIT 33.2 20.7 14.6 9.3
Zysk netto 23.7 14.1 9.6 7.3
Kapitał 91.6 66.5 35.8 26.7
Liczba akcji (w milionach) 104 23.8 20.4 10.1
Liczba pracowników (spółek skonsolidowanych) 5,061 3,153 2,517 1,075

*Korekta elementów uznawanych przez spółkę za wyjątkowe lub jednorazowe w celu zapewnienia lepszego odczytu wyników operacyjnych.